Matura z angielskiego

Matura z języka angielskiego

Języka angielskiego uczymy się od dziecka, a choć wydaje się że znamy go dobrze – gramy przecież w angielskie gry i słuchamy anglojęzycznych piosenek – nasza znajomość tego języka nie zawsze stoi na najwyższym poziomie. Tymczasem, płynne posługiwanie się tym językiem jest wymagane, jeśli marzymy o karierze w firmie prowadzącej ekspansję na rynki zagraniczne lub o wyjeździe za granicę. Pewnym etapem podsumowującym naszą znajomość tego języka jest egzamin maturalny. Jego zdanie oraz uzyskanie satysfakcjonującego wyniku nie należy do rzeczy najłatwiejszych, jednak opracowanie Tania Książka – matura z angielskiego przychodzi nam z pomocą.

“Matura z języka angielskiego” – czym jest to opracowanie?

Znajomość podstawowego słownictwa i czasu Present Simple z pewnością nie wystarczy, by zdać egzamin z języka angielskiego w wersji podstawowej. Egzamin w tym wariancie obejmuje liczne zadania zamknięte i otwarte sprawdzające znajomość gramatyki, słownictwa, tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych oraz umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem. Tymczasem, egzamin maturalny z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jest jeszcze bardziej skomplikowany i wymaga dodatkowo znajomości wielu złożonych zagadnień gramatycznych oraz słownictwa na zaawansowanym poziomie. W związku z tym, aby efektywnie przygotowywać się do egzaminu dojrzałości, konieczna jest regularna nauka. To wymagające i czasochłonne zadanie może zostać ułatwione dzięki opracowaniu “Matura z angielskiego“. Niniejsze kompendium składa się z dwóch głównych części:

  • teoretycznej, w ramach której oddano do dyspozycji maturzysty streszczenie najważniejszych zagadnień gramatycznych (zasady stosowania w języku angielskim czasów przeszłych, mowy biernej, strony zależnej itd.). Przestudiowanie tej części pomoże z pewnością w odświeżeniu i usystematyzowaniu wiedzy zdobytej w czasie edukacji szkolnej;
  • praktycznej, która obejmuje liczne ćwiczenia stworzone na potrzeby niniejszego podręcznika oraz zebrane z egzaminów maturalnych z lat poprzednich.

Połączenie obydwu powyższych aspektów stanowi świetne i rozwiązanie i wydatnie zwiększa szanse nie tylko na zdanie egzaminu maturalnego, ale także – na osiągnięcie wysokiego wyniku, który pomoże w rekrutacji na wymarzone studia.

“Matura z języka angielskiego” – podsumowanie

Niniejsze repetytorium to efekt wielomiesięcznej pracy licznych pedagogów. Dzięki swemu doświadczeniu w oświacie oraz tworzeniu podobnych opracowań byli oni w stanie zebrać i przekazać wiedzę w sposób przystępny dla ucznia.

 

 

Matura z niemieckiego

Matura z angielskiego

Znajomość języków obcych we współczesnym świecie jest podstawą, jeśli myślimy o poważnej karierze w przedsiębiorstwie o międzynarodowym zasięgu. Zglobalizowany świat oznacza nie tylko dostęp do produktów i usług z całego świata, ale także – konieczność dostosowania się do wymóg dynamicznie rozwijającego się otoczenia. Język angielski jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych na świecie. Matura z języka angielskiego nie jest niczym prostym, lecz dzięki skorzystaniu z opracowania “Matura z angielskiego” pomaga w uzyskaniu wysokiego wyniku.

“Matura z języka angielskiego” – dlaczego warto wybrać to opracowanie?

Aby zdać egzamin maturalny z języka angielskiego, nie wystarczy znajomość podstawowego słownictwa. Jest to egzamin, w przypadku którego wymagany jest bogaty zasób słownictwa, znajomość zaawansowanych zagadnień gramatycznych (czasy przeszłe, mowa bierna, mowa zależna itd.). Zadania maturalne z tego przedmiotu są zróżnicowane, a maturzysta musi zmierzyć się m.in. z takimi wyzwaniami, jak: napisanie wypracowania na wskazany temat, liczne zadania otwarte i zamknięte, które sprawdzają poziom znajomości gramatyki oraz słownictwa.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom maturzystów stojących przed jednym z najbardziej przełomowych etapów w swoim życiu (wynik z egzaminów maturalnych wpływa na możliwość dostania się na wymarzony kierunek studiów), twórcy postanowili oprzeć zawartość podręcznika na dwóch elementach:

  • części praktycznej złożonej z zadań, które są najczęściej spotykane na egzaminach maturalnych z języka angielskiego. Dzięki przećwiczeniu ćwiczeń maturzysta jest w stanie zapoznać się z charakterem poleceń typowych dla egzaminu maturalnego;
  • części teoretycznej, w ramach której zebrano najważniejsze informacje dotyczące sposobu tworzenia długich wypowiedzi pisemnych (takich, jak: rozprawki, maile służbowe i prywatne itd.) czy wymaganych na egzaminie zagadnień z obszaru gramatyki.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z aktualnie obowiązującą podstawą programową; fakt ten świadczy o wysokiej jakości treści zamieszczonych w repetytorium.

“Matura z języka angielskiego” – podsumowanie


Stworzenie kompleksowego opracowania nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc grona doświadczonych dydaktyków. To dzięki efektom ich pracy maturzyści mogą przygotować się do jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu niemal każdego młodego człowieka – egzaminu dojrzałości.