Matura z angielskiego

Matura z języka angielskiego

Języka angielskiego uczymy się od dziecka, a choć wydaje się że znamy go dobrze – gramy przecież w angielskie gry i słuchamy anglojęzycznych piosenek – nasza znajomość tego języka nie zawsze stoi na najwyższym poziomie. Tymczasem, płynne posługiwanie się tym językiem jest wymagane, jeśli marzymy o karierze w firmie prowadzącej ekspansję na rynki zagraniczne lub o wyjeździe za granicę. Pewnym etapem podsumowującym naszą znajomość tego języka jest egzamin maturalny. Jego zdanie oraz uzyskanie satysfakcjonującego wyniku nie należy do rzeczy najłatwiejszych, jednak opracowanie Tania Książka – matura z angielskiego przychodzi nam z pomocą.

“Matura z języka angielskiego” – czym jest to opracowanie?

Znajomość podstawowego słownictwa i czasu Present Simple z pewnością nie wystarczy, by zdać egzamin z języka angielskiego w wersji podstawowej. Egzamin w tym wariancie obejmuje liczne zadania zamknięte i otwarte sprawdzające znajomość gramatyki, słownictwa, tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych oraz umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem. Tymczasem, egzamin maturalny z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jest jeszcze bardziej skomplikowany i wymaga dodatkowo znajomości wielu złożonych zagadnień gramatycznych oraz słownictwa na zaawansowanym poziomie. W związku z tym, aby efektywnie przygotowywać się do egzaminu dojrzałości, konieczna jest regularna nauka. To wymagające i czasochłonne zadanie może zostać ułatwione dzięki opracowaniu “Matura z angielskiego“. Niniejsze kompendium składa się z dwóch głównych części:

  • teoretycznej, w ramach której oddano do dyspozycji maturzysty streszczenie najważniejszych zagadnień gramatycznych (zasady stosowania w języku angielskim czasów przeszłych, mowy biernej, strony zależnej itd.). Przestudiowanie tej części pomoże z pewnością w odświeżeniu i usystematyzowaniu wiedzy zdobytej w czasie edukacji szkolnej;
  • praktycznej, która obejmuje liczne ćwiczenia stworzone na potrzeby niniejszego podręcznika oraz zebrane z egzaminów maturalnych z lat poprzednich.

Połączenie obydwu powyższych aspektów stanowi świetne i rozwiązanie i wydatnie zwiększa szanse nie tylko na zdanie egzaminu maturalnego, ale także – na osiągnięcie wysokiego wyniku, który pomoże w rekrutacji na wymarzone studia.

“Matura z języka angielskiego” – podsumowanie

Niniejsze repetytorium to efekt wielomiesięcznej pracy licznych pedagogów. Dzięki swemu doświadczeniu w oświacie oraz tworzeniu podobnych opracowań byli oni w stanie zebrać i przekazać wiedzę w sposób przystępny dla ucznia.