Matura z niemieckiego

Matura z angielskiego

Znajomość języków obcych we współczesnym świecie jest podstawą, jeśli myślimy o poważnej karierze w przedsiębiorstwie o międzynarodowym zasięgu. Zglobalizowany świat oznacza nie tylko dostęp do produktów i usług z całego świata, ale także – konieczność dostosowania się do wymóg dynamicznie rozwijającego się otoczenia. Język angielski jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych na świecie. Matura z języka angielskiego nie jest niczym prostym, lecz dzięki skorzystaniu z opracowania “Matura z angielskiego” pomaga w uzyskaniu wysokiego wyniku.

“Matura z języka angielskiego” – dlaczego warto wybrać to opracowanie?

Aby zdać egzamin maturalny z języka angielskiego, nie wystarczy znajomość podstawowego słownictwa. Jest to egzamin, w przypadku którego wymagany jest bogaty zasób słownictwa, znajomość zaawansowanych zagadnień gramatycznych (czasy przeszłe, mowa bierna, mowa zależna itd.). Zadania maturalne z tego przedmiotu są zróżnicowane, a maturzysta musi zmierzyć się m.in. z takimi wyzwaniami, jak: napisanie wypracowania na wskazany temat, liczne zadania otwarte i zamknięte, które sprawdzają poziom znajomości gramatyki oraz słownictwa.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom maturzystów stojących przed jednym z najbardziej przełomowych etapów w swoim życiu (wynik z egzaminów maturalnych wpływa na możliwość dostania się na wymarzony kierunek studiów), twórcy postanowili oprzeć zawartość podręcznika na dwóch elementach:

  • części praktycznej złożonej z zadań, które są najczęściej spotykane na egzaminach maturalnych z języka angielskiego. Dzięki przećwiczeniu ćwiczeń maturzysta jest w stanie zapoznać się z charakterem poleceń typowych dla egzaminu maturalnego;
  • części teoretycznej, w ramach której zebrano najważniejsze informacje dotyczące sposobu tworzenia długich wypowiedzi pisemnych (takich, jak: rozprawki, maile służbowe i prywatne itd.) czy wymaganych na egzaminie zagadnień z obszaru gramatyki.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z aktualnie obowiązującą podstawą programową; fakt ten świadczy o wysokiej jakości treści zamieszczonych w repetytorium.

“Matura z języka angielskiego” – podsumowanie


Stworzenie kompleksowego opracowania nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc grona doświadczonych dydaktyków. To dzięki efektom ich pracy maturzyści mogą przygotować się do jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu niemal każdego młodego człowieka – egzaminu dojrzałości.