Matura z angielskiego

Matura z języka angielskiego

Języka angielskiego uczymy się od dziecka, a choć wydaje się że znamy go dobrze – gramy przecież w angielskie gry i słuchamy anglojęzycznych piosenek – nasza znajomość tego języka nie zawsze stoi na najwyższym poziomie. Tymczasem, płynne posługiwanie się tym językiem jest wymagane, jeśli marzymy o karierze w firmie prowadzącej ekspansję na rynki zagraniczne lub o wyjeździe za granicę. Pewnym etapem podsumowującym naszą znajomość tego języka jest egzamin maturalny. Jego zdanie oraz uzyskanie satysfakcjonującego wyniku nie należy do rzeczy najłatwiejszych, jednak opracowanie Tania Książka – matura z angielskiego przychodzi nam z pomocą.

“Matura z języka angielskiego” – czym jest to opracowanie?

Znajomość podstawowego słownictwa i czasu Present Simple z pewnością nie wystarczy, by zdać egzamin z języka angielskiego w wersji podstawowej. Egzamin w tym wariancie obejmuje liczne zadania zamknięte i otwarte sprawdzające znajomość gramatyki, słownictwa, tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych oraz umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem. Tymczasem, egzamin maturalny z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jest jeszcze bardziej skomplikowany i wymaga dodatkowo znajomości wielu złożonych zagadnień gramatycznych oraz słownictwa na zaawansowanym poziomie. W związku z tym, aby efektywnie przygotowywać się do egzaminu dojrzałości, konieczna jest regularna nauka. To wymagające i czasochłonne zadanie może zostać ułatwione dzięki opracowaniu “Matura z angielskiego“. Niniejsze kompendium składa się z dwóch głównych części:

  • teoretycznej, w ramach której oddano do dyspozycji maturzysty streszczenie najważniejszych zagadnień gramatycznych (zasady stosowania w języku angielskim czasów przeszłych, mowy biernej, strony zależnej itd.). Przestudiowanie tej części pomoże z pewnością w odświeżeniu i usystematyzowaniu wiedzy zdobytej w czasie edukacji szkolnej;
  • praktycznej, która obejmuje liczne ćwiczenia stworzone na potrzeby niniejszego podręcznika oraz zebrane z egzaminów maturalnych z lat poprzednich.

Połączenie obydwu powyższych aspektów stanowi świetne i rozwiązanie i wydatnie zwiększa szanse nie tylko na zdanie egzaminu maturalnego, ale także – na osiągnięcie wysokiego wyniku, który pomoże w rekrutacji na wymarzone studia.

“Matura z języka angielskiego” – podsumowanie

Niniejsze repetytorium to efekt wielomiesięcznej pracy licznych pedagogów. Dzięki swemu doświadczeniu w oświacie oraz tworzeniu podobnych opracowań byli oni w stanie zebrać i przekazać wiedzę w sposób przystępny dla ucznia.

 

 

Matura z niemieckiego

Matura z angielskiego

Znajomość języków obcych we współczesnym świecie jest podstawą, jeśli myślimy o poważnej karierze w przedsiębiorstwie o międzynarodowym zasięgu. Zglobalizowany świat oznacza nie tylko dostęp do produktów i usług z całego świata, ale także – konieczność dostosowania się do wymóg dynamicznie rozwijającego się otoczenia. Język angielski jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych na świecie. Matura z języka angielskiego nie jest niczym prostym, lecz dzięki skorzystaniu z opracowania “Matura z angielskiego” pomaga w uzyskaniu wysokiego wyniku.

“Matura z języka angielskiego” – dlaczego warto wybrać to opracowanie?

Aby zdać egzamin maturalny z języka angielskiego, nie wystarczy znajomość podstawowego słownictwa. Jest to egzamin, w przypadku którego wymagany jest bogaty zasób słownictwa, znajomość zaawansowanych zagadnień gramatycznych (czasy przeszłe, mowa bierna, mowa zależna itd.). Zadania maturalne z tego przedmiotu są zróżnicowane, a maturzysta musi zmierzyć się m.in. z takimi wyzwaniami, jak: napisanie wypracowania na wskazany temat, liczne zadania otwarte i zamknięte, które sprawdzają poziom znajomości gramatyki oraz słownictwa.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom maturzystów stojących przed jednym z najbardziej przełomowych etapów w swoim życiu (wynik z egzaminów maturalnych wpływa na możliwość dostania się na wymarzony kierunek studiów), twórcy postanowili oprzeć zawartość podręcznika na dwóch elementach:

  • części praktycznej złożonej z zadań, które są najczęściej spotykane na egzaminach maturalnych z języka angielskiego. Dzięki przećwiczeniu ćwiczeń maturzysta jest w stanie zapoznać się z charakterem poleceń typowych dla egzaminu maturalnego;
  • części teoretycznej, w ramach której zebrano najważniejsze informacje dotyczące sposobu tworzenia długich wypowiedzi pisemnych (takich, jak: rozprawki, maile służbowe i prywatne itd.) czy wymaganych na egzaminie zagadnień z obszaru gramatyki.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z aktualnie obowiązującą podstawą programową; fakt ten świadczy o wysokiej jakości treści zamieszczonych w repetytorium.

“Matura z języka angielskiego” – podsumowanie


Stworzenie kompleksowego opracowania nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc grona doświadczonych dydaktyków. To dzięki efektom ich pracy maturzyści mogą przygotować się do jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu niemal każdego młodego człowieka – egzaminu dojrzałości.

Matura z angielskiego

Matura z języka angielskiego

Dobra znajomość języka obcego to w obecnych czasów nie atut, a obowiązek; czy bez znajomości języka angielskiego możliwa jest kariera w strukturach prężnie rozwijającego się, międzynarodowego przedsiębiorstwa? Współcześni uczniowie szkół średnich zdają sobie sprawę z wymogów, jakie stawia przed nimi dynamicznie rozwijający się świat i przywiązują dużą wagę do rozwijania swoich umiejętności w tym obszarze. W związku z tym, jednym z chętnie wybieranych przez nich egzaminów na poziomie rozszerzonym jest egzamin z języka angielskiego. Niestety, uzyskanie dobrego wyniku z egzaminu nie jest wcale takie proste i wymaga porządnego przygotowania, w tym zaś pomocne jest opracowanie Matura z angielskiego ze sklepu internetowego taniaksiazka.pl.

“Matura z języka angielskiego” – zawartość repetytorium

Repetytorium pomaga w całościowym przygotowaniu się do matury z języka angielskiego tak na obowiązkowym poziomie podstawowym, jak i dobrowolnej części rozszerzonej. Dzięki pracy grupy wykwalifikowanych dydaktyków z dużym doświadczeniem zawodowym zdobytym w oświacie możliwe było stworzenie kompleksowego podręcznika, który zapewnia merytoryczne treści:

  • praktyczne, bowiem właściwe przygotowanie się do egzaminu opiera się przede wszystkim na ćwiczeniach. W związku z tym, w opracowaniu zamieszczono liczne, stworzone na podstawie prawdziwych poleceń maturalnych zadania sprawdzające poziom znajomości gramatyki, słownictwa, umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz tworzenia rozbudowanych wypowiedzi pisemnych na zadany temat. Część praktyczna jest opatrzona również w klucz odpowiedzi, dzięki któremu maturzysta jest w stanie sprawdzić, czy poprawnie wypełnił znajdujące się w repetytorium zadania.
  • teoretyczne – nauka teorii to także ważny element edukacji młodego człowieka. Aby sprostać potrzebom maturzystów w tym zakresie, autorzy podręcznika zebrali i przedstawili w przystępny sposób najważniejsze informacje teoretyczne związane ze stosowaniem języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Znajdziemy zatem tu zwięzłe podsumowanie informacji na temat poprawnego użycia czasów przeszłych (Present Perfect, Past Perfect, Past Continuous) i przyszłych (Future Simple, Future Perfect itd.), mowy biernej (passive voice), strony zależnej czy tworzenia różnych rodzajów wypracowań (rozprawki, e-maile służbowe oraz prywatne) oraz wielu innych przydatnych zagadnień.

Całość opracowano zgodnie z wymogami obowiązującej podstawy programowej, co gwarantuje wysoką jakość treści zawartych w podręczniku.